Contacts

Nanomembrane

Correspondence address
Dimitrovova 2288/39
568 02 Svitavy
Czech Republic

Billing address
Boženy Němcové 499/10
568 02 Svitavy
Czech Republic

ID# 03968286
TAX ID CZ03968286

info@nanomembrane.cz
Tel. +420 461 568 421

GPS 49.7542008N, 16.4605706E

Mon – Fri: 7:00 – 15:00

Have a question?

V termínu od 19.7. do 30.7. 2021 probíhá v naší společnosti dovolená.